welkom op m`n site

 

Ik probeer hier uit te leggen waarom conserveren en registratie van objecten in de museale wereld zeer belangrijk is en ook dat dit soort werk eigenlijk het leukste is om te doen bij een museum

.

Ook ga ik proberen objecten te laten zien via een database, deze zal ook doorzoekbaar moeten zijn. Dit zullen de eerste tijd pre pre beta versies zijn (die er niet uitzien),stug doorzetten en kijken of ik databases van andere programma`s kan gebruiken voor dit doel.

 

 Maar hou rekening met onderstaande!!

Afwegingen bij toepassing conserveringstechnieken !!

Bij verschillende vormen van conservering, vooral bij museologische conservering , monumentenzorg en natuurbescherming bestaat er vaak een spanningsveld tussen verschillende eisen waaraan moet worden voldaan. Deze eisen zijn:

  • Oorspronkelijkheid: het object moet liefst helemaal niet worden veranderd.
  • Toegankelijkheid: om het object, bijvoorbeeld een oud boek, te kunnen bekijken en bestuderen is het noodzakelijk dat het gezien en eventueel aangeraakt kan worden en niet uitsluitend in het donker blijft of anderszins aan het zicht wordt onttroken.
  • Houdbaarheid: het moet zodanig bewaard worden dat latere generaties de kans hebben het originele object te zien.
  • Toekomstbestendigheid: men moet rekening houden met toekomstige mogelijkheden, zowel voor een betere conserveringmethode, voor betere methoden van onderzoek als voor nieuwe opvattingen over toegankelijkheid en gebruik. Hoe meer men nu aan een object verandert, hoe meer opties men toekomstige generaties wellicht ontneemt om de gewenste informatie aan het object te ontlenen of het object op een betere manier te conserveren.

Soms is het afschermen van een object voorwerp voldoende en mogelijk. Beschermen van musale objecten tegen gebruik, aanraking, vocht, stof, oxidatie en licht is mogelijk door het in een droge vitrine te leggen, eventueel gevuld met een inert gas en onder meer of minder extreme vormen van duisternis. Alleen langzame spontaneontbinding zonder zuurstof is dan nog mogelijk.

In de meeste vakgebieden die met vergankelijk materiaal omgaan zijn voor veel soorten objecten conserveringsmethoden ontwikkeld die bij consensus algemeen worden toegepast.

 

top