welkom op m`n site

 

Ik probeer hier uit te leggen waarom conserveren en registreren van objecten in de museale wereld zo belangrijk is en ook dat dit soort werk eigenlijk het leukste is om te doen bij een museum

.

Adlib is misschien wel de meest gebruikte software die gebruikt wordt in musea, maar het is ook een van de meest complexe oftewel je kunt het heel erg ingewikkeld maken zodat er in een klein museum niemand mee kan werken behalve degene die het heeft opgezet. Uitgaande dat het een database is betekend dit dat er van te voren afspraken moeten worden gemaakt over zogenaamde sleutels anders gaat geheid de zoekfunctie niet werken.

Een voorbeeld: je beschrijft of zoekt een sabel, dan behoort deze tot de groep wapens,handwapens,slagwapens,steekwapen,offensief/defensiefgebruik,periode,materiaal,betekenis,waar gemaakt,etc.,dit is prachtig maar ik vind dat je de plaats van waar het object is moet vast leggen, voorbeeld "zaal 3 ,binnenmuur, etc." , en in het depot geef je elke plank een nummer, als je dit doet kun je in adlib een plaats geschiedenis maken zodat je na jaren kunt zien waar het heeft gestaan/gehangen en of met welke tentoonstelling het gebruikt is, ook is een bruikleen overzicht te maken (aan wie en hoe lang en de status voor en na bruikleen)

Maak dus afspraken over zoektermen!! Het is niet te doen als je steeds 500 hits hebt, 7 tot 10 is veel beter te overzien. Dus met vaste termen zoeken. Maak het je zelf niet te moeilijk, een beker is vaak gewoon een beker dus zoek je op beker(tenzij werkend in een porselein museum)als je het registratienummer niet hebt. Als je het registratienummer wel hebt is het makkelijk maar dan nog hoeft dit object niet te liggen waar het systeem melding van maakt.

Dit kun je voorkomen door afspraken te maken wat betreft verplaatsing en verwerking in adlib. Net als bij boekhouden: ("kosten rubriek 4") en kruisposten zijn dan het conserverings atelier of onderweg naar quarantaine en minimaal 40 dagen later (gebruik bij houten objecten een zwarte ondergrond zodat je booractiviteiten sneller ziet) naar het depot. Mijn advies is dat iedereen die het leuk, nuttig, leerzaam acht te oefenen met adlib om in ieder geval de beschrijvingen van een object en zijn/haar nut ervan op te nemen. (ook kun je vaak nog meer te weten komen als er gebruik is gemaakt van hyperlinks naar sites op het internet.)

 

 Hou rekening met onderstaande!!

Afwegingen bij toepassing conserveringstechnieken !!

Bij verschillende vormen van conservering, vooral bij museologische conservering , monumentenzorg en natuurbescherming bestaat er vaak een spanningsveld tussen verschillende eisen waaraan moet worden voldaan. Deze eisen zijn:

  • Oorspronkelijkheid: het object moet liefst helemaal niet worden veranderd.
  • Toegankelijkheid: om het object, bijvoorbeeld een oud boek, te kunnen bekijken en bestuderen is het noodzakelijk dat het gezien en eventueel aangeraakt kan worden en niet uitsluitend in het donker blijft of anderszins aan het zicht wordt onttroken.
  • Houdbaarheid: het moet zodanig bewaard worden dat latere generaties de kans hebben het originele object te zien.
  • Toekomstbestendigheid: men moet rekening houden met toekomstige mogelijkheden, zowel voor een betere conserveringmethode, voor betere methoden van onderzoek als voor nieuwe opvattingen over toegankelijkheid en gebruik. Hoe meer men nu aan een object verandert, hoe meer opties men toekomstige generaties wellicht ontneemt om de gewenste informatie aan het object te ontlenen of het object op een betere manier te conserveren.

Soms is het afschermen van een object voorwerp voldoende en mogelijk. Beschermen van musale objecten tegen gebruik, aanraking, vocht, stof, oxidatie en licht is mogelijk door het in een droge vitrine te leggen, eventueel gevuld met een inert gas en onder meer of minder extreme vormen van duisternis. Alleen langzame spontaneontbinding zonder zuurstof is dan nog mogelijk.

In de meeste vakgebieden die met vergankelijk materiaal omgaan zijn voor veel soorten objecten conserveringsmethoden ontwikkeld die bij consensus algemeen worden toegepast.

 

top